Garanti & Juridik

Nöjd kund garanti

Vår städgaranti är den att arbetet besiktigas av fastighetsskötaren om det är en hyresrätt, med nya ägaren om det är bostadsrätt eller radhus/villa. Har du anmärkningar på det utförda arbetet hör av dig till din kontaktperson så återkommer vi till dig med förslag på en lösning. Garantin gäller för städning enligt checklista. Garantin gäller 48 timmar efter utförd städning. När alla parter nöjda och först då är vi på Västsvenska Sterbhustjänst nöjda.

Försäkring

Vi är försäkrade med ansvarsförsäkring så att ni kan känna er trygga om olyckan skulle vara framme. Även all personal är försäkrade till, från och under arbetet. Vår utrustning är godkänd för ändamålet och besiktigas regelbundet för att garantera personalens säkerhet. Försäkringsbelopp om 1.000.000SEK. I övrigt så har vi konsumenttjänstlagen som riktmärke när vi arbetar.

Säkerhet

Vi är strikt konfidentiella med uppgifter som kommer till vår kännedom i samband med våra uppdrag. Handlingar och dokument förvaras på ett säkert sätt. Arbetstagaren ska vid alla tillfällen noga bevaka och tillvarata kundens integritet och är skyldig att iaktta sträng diskretion rörande allt som angår kundens bohag.

Juridisk rådgivning

För att boka juridisk kvart (gratis) ring Familjens Jurist.
0771-771 070

För övrig vägledning och råd tas det med enskild kund.