Om dödsbo

En skonsam lösning för att ta hand om era kära och deras hem

Dödsbo är bostaden en avliden person lämnar efter sig och räknas som en juridisk person dvs har rättskapacitet. Inom tre månader efter dödsfallet ska dödsboet enligt lag förtecknas i en bouppteckning. Det är de efterlevande med arvsrätt till den avlidnes egendom som förvaltar dödsboet fram tills arvskiftet. Dödsboet kan också förvaltas av en boutredningsman. När arvskiftet är avslutat och kvarlåtenskap fördelats mellan arvingarna upplöses dödsboet. Alla omkostnader såsom begravning, sorgkläder för de närmaste anhöriga, transporter m.m betalas av dödsboet.

Processen inleds med ett hembesök. På hembesöket gör vi gemensamt en värdering och ser över era ytor och vilka tjänster som är aktuella i ditt fall. Det kan även vara så att det inte råder sig om en bortgång utan en flytt till vårdhem eller ny bostad. Efter vi kommit överens om vad som behöver göras så görs en överlämning där vi tar emot fullt ansvar för försäljning, tömning, bortforsling och städning. Vi kommer överens om datum för start och färdigställning. När arbetet är utfört har vi tillsammans en genomgång av bostaden för att försäkra oss om att ni är helt nöjda!

vardering-och-offert-start

Hur går det till?

Boka gratis hembesök

Ring eller boka ditt möte nedan så bestämmer vi ett datum vi kommer ut, helt förutsättningslöst och berättar vad vi kan göra dig och erbjuder en gratis offert. Beroende på hur det ser ut och vad du som kund önskar gör vi en värdering. Ibland får ni betala och ibland betalar vi.

Vi lyssnar på dina behov

Här ser vi över era ytor och vad som ska röjas. Ska anhörig flytta till vårdboende? Önskar ni flytta eller magasinera vissa föremål? Uppköp av lösöre? Ska det bli försäljning av bostaden? Behöver ni göra en flyttstäd? Behöver trädgården röjas upp? Vi gör en professionell värdering och beroende på hur din situation ser ut ger vi dig en offert.

Godkänd offert

Efter vi kommit överens är det dags för oss att sätta igång. Vi kommer överens om ett datum för start och avslut. Ni överlämnar nycklar till oss och vi sätter igång.

Överlämning

När bostaden är tömd och eventuellt städad gör vi tillsammans en besiktning av ytorna. När du är nöjd är vi nöjda! Betalningen sker inte direkt utan ni får en faktura efter godkänt ut.