Om oss

Vi erbjuder omfattande tjänster för städning, röjning och försäljning

om-oss-text2

Vi erbjuder omfattande tjänster för städning, röjning och försäljning

Västsvenska Sterbhustjänst (Vsst) jobbar främst med dödsbo hantering så som städ, röjning m.m och är ett av de största företagen i västsverige som arbetar med köp och handel av dödsbon och lösöre. Vi ingår i ett nätverk av auktionshus, mäklarbyråer, juristbyråer, flyttfirmor och städfirmor och tar hand om mellan 300-400 dödsbon och hem per år i Göteborg och resten av Västra Götalands län samt Malmö.

Hos oss kan du även få hjälp med värdering av dödsboet, vad det är värt och vad det som ska säljas är värt samt hur man rent praktiskt går tillväga. Vi hjälper också till med hur man blir av med föremål man inte vill ha kvar.

Låt oss hjälpa dig med allt från värdering och köp till röjning, tömmning och städ av dödsbon. Ring eller skriv till oss så hjälper vi dig idag!

Västsvenska Sterbhustjänst (Vsst) jobbar främst med dödsbo hantering så som städ, röjning m.m och är ett av de största företagen i västsverige som arbetar med köp och handel av dödsbon och lösöre. Vi ingår i ett nätverk av auktionshus, mäklarbyråer, juristbyråer, flyttfirmor och städfirmor och tar hand om mellan 300-400 dödsbon och hem per år i Göteborg och resten av Västra Götalands län samt Malmö.

Hos oss kan du även få hjälp med värdering av dödsboet, vad det är värt och vad det som ska säljas är värt samt hur man rent praktiskt går tillväga. Vi hjälper också till med hur man blir av med föremål man inte vill ha kvar.

Låt oss hjälpa dig med allt från värdering och köp till röjning, tömmning och städ av dödsbon. Ring eller skriv till oss så hjälper vi dig idag!

om-oss-text2
om-oss-text1

Lite om dödsbo

Dödsbo är bostaden en avliden person lämnar efter sig och räknas som en juridisk person dvs har rättskapacitet. Inom tre månader efter dödsfallet ska dödsboet enligt lag förtecknas i en bouppteckning. Det är de efterlevande med arvsrätt till den avlidnes egendom som förvaltar dödsboet fram tills arvskiftet. Dödsboet kan också förvaltas av en boutredningsman. När arvskiftet är avslutat och kvarlåtenskap fördelats mellan arvingarna upplöses dödsboet. Alla omkostnader såsom begravning, sorgkläder för de närmaste anhöriga, transporter m.m betalas av dödsboet.